Επιστροφή

Προκήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Λιβερών

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 76,412201 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκονται εντός της
κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Λιβερών για μονοετείς καλλιέργειες, για πολυετείς καλλιέργειες και για καλλιέργειες αρωματικών φυτών

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη