Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης"»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης"» με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.826,20 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε όλα τα αρχεία της Προκήρυξης σε μορφή zip (~90MB)

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης"»