Επιστροφή

Πρόκηρυξη πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Γραφείο Κοιμητηρίων), που εδρεύει στην Κοζάνη.  Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 22 Αυγούστου 2019 και λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ΣΟΧ 12-2-2019

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων