Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλων – υποστήριξης – οργάνωση – λειτουργίας προγράμματος αδέσποτων ζωών συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

 

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υπηρεσίων  με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ προϋπολογισμού 35.796,32 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 158/2019

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3-10-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10: ΟΟ π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 

Περιληπτική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλων – υποστήριξης – οργάνωση – λειτουργίας προγράμματος αδέσποτων ζωών συντροφιάς

 

Αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλων – υποστήριξης – οργάνωση – λειτουργίας προγράμματος αδέσποτων ζωών συντροφιάς

 

Τεχνική Έκθεση