Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ