Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με οδηγό Ο. Ε. 2021"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ με οδηγό Ο. Ε. 2021 προϋπολογισμού 50.840,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 268/2020.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30-12-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακύρυξη

Μελέτη