Επιστροφή

Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ προϋπολογισμού 9.900,83 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 201/2020
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16-12-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Περιληπτική προκύρηξη για την προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

Αναλυτική διακύρηξη για την προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

Τεχνική περιγραφή

Παράρτημα ΤΕΥΔ