Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για την Πολεοδομία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :
 

   Ο Δήμος Κοζάνης επιθυμεί να μισθώσει για έξι  (6) χρόνια με δυνατότητα παράτασης από μέρους του Δήμου ακίνητο για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης με τα παρακάτω στοιχεία του ακινήτου :

  α) Να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοζάνης

β) Να έχει συνολική επιφάνεια υπέργειων ορόφων 500 τ.µ. περίπου (αφαιρουμένης της επιφάνειας του /των κλιμακοστασίων) για χρήση γραφείων

γ) Να διαθέτει υπόγειο όροφο ή άλλο χώρο βοηθητικής χρήσης επιφανείας 300 τ.μ περίπου για χρήση αρχείου

περισσότερα...

Αναλυτική διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για την  Πολεοδομία