Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση Α Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Φον Κοζάνη, Β Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Σμύρνης, Γ Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Λέσβου, Κ.Α.Π.Η Δημοτικής Κοινότητας Αιανής