Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης επί της οδού Ειρήνης 17

Με την παρούσα πρόσκληση καλούμε όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν το δημοτικό κατάστημα το οποίο
βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 17 στην πόλη της Κοζάνης , εμβαδού 32,16 τ.μ για την περίοδο της
Αποκριάς, να υποβάλουν στο Γρ. Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης έγγραφη οικονομική προσφορά .
Ως τιμή εκκίνησης εκμίσθωσης του ακινήτου ορίζεται το ποσό 300,00 € .
Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό Δημοτικής
ενημερότητας .
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 7η Φεβρουαρίου 2020
ημέρα Παρασκευή ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γρ. Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης Πλ.
Νίκης 1 (υπεύθυνη κ Στανέλα Άννα τηλ 2461 3 50346)

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης επί της οδού Ειρήνης 17