Επιστροφή

Πρόσκληση για τη συμμετοχή εκθετών στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

Με το Ν.4497/13-11-2017 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπαιθρίου εμπορίου.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και ειδικά στο άρθρο 38 παρ. 1, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (186/2019) σχετικά με τη λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Νιαημερο από Σάββατο 28 Σεmεμβρίου έως και Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.

Με την απόφαση 229/2018 έχει εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συvvημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης.

Οι θέσεις οι οποίες χωροθετήθηκαν και προορίζονται για υπαίθριο εμπόριο απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Έχουν χωροθετηθεί συνολικά 301 θέσεις εκ των οποίων οι 31 βρίσκονται στην ζώνη ΣΑ, οι 247 στην Α1 ζώνη, οι 13 στη ζώνη Α2 και 10 θέσεις στη ζώνη Δ (χαλιά), καθώς και δυο θέσεις καντινών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους μέχρι δυο διαδοχικές θέσεις.

 

Πρόσκληση για τη συμμετοχή εκθετών στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

 

Τοπογραφικό διάγραμμα

 

Αίτηση

 

Υπέυθυνη Δήλωση