Επιστροφή

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελέτης έτους 2017


Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελέτης έτους 2017

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Ο Δήμος Κοζάνης, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:


- Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)

- Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)

- Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)

- Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)

- Στατικές (8)

- Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)

- Συγκοινωνιακών έργων (10)

- Υδραυλικών (13)

- Ενεργειακών (14)

- Τοπογραφίας (16)

- Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)

- Γεωτεχνικές (21)

- Εδαφολογικές (22)

- Δασικές (24)

- Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)

- Περιβαλλοντικές (27)


ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ' ευθείας ανάθεση μελέτης- παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Κοζάνης έως και τις 18-4-2017. Πληροφορίες στο τηλ. 2461350428 κ. Τσολάκη Αλέξανδρο.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου , το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.