Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κοζάνης (2 μήνες)

Ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 150/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Συντήρησης, Αυτεπιστασίας & Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και Η/Μ Έργων – Η/Φ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης. ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κοζάνης (2 μήνες)

 

Αίτηση

 

Υπεύθυνη Δήλωση