Επιστροφή

Σημαντικές ημερομηνίες και τοπογραφικό διάγραμμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Κοζάνης -Πλατεία Νίκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : ΤΕΕ 7-6-2010
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΕΩΣ 27-6 ( 20 ημέρες)
 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ : 26-8 ( 80 ημέρες)