Επιστροφή

Συμπληρωματική πρόσκληση για τη συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Νιαημέρου, η οποία θα λειτουργήσει από Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 186/2019 ΑΔΣ Κοζάνης, έχουν χωροθετηθεί 13 θέσεις οι οποίες προορίζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών.

Με την απόφαση 229/2018 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της,. η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης.

Με την παρούσα συμπληροματική πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστημάτων εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος, και επιθυμούν τη δραστηριοποίηση τους στην εμποροπανήγυρη Νιαημερου, να υποβάλλουν αίτηση για τις υπόλοιπες χωροθετημένες θέσεις...

 

Συμπληρωματική πρόσκληση για τη συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

 

Τοπογραφικό διάγραμμα

 

Αίτηση

 

Υπέυθυνη Δήλωση