Επιστροφή

Συνεργασία Δήμου Κοζάνης & ΚΕΑΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, διοργανώνουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σε ζητήματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία όρασης,  τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023  και ώρα 10.30, στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, οδός Κ. Δαβάκη 9 .

Στόχος του προγράμματος συνολικής  διάρκειας 4 ωρών είναι να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι με  καλές πρακτικές εξυπηρέτησης ενός ΑΜΕΟΑ, να παρουσιαστούν μέθοδοι και τεχνικές που βελτιώνουν την επικοινωνία μαζί τους και τέλος να παρουσιάσουν βιωματική δραστηριότητα για την εφαρμογή και κατανόηση  των τεχνικών βλέποντα οδηγού.  
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ

Ημέρα Διεξαγωγής: Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Οδός Κ.Δαβάκη 9 ΚΟΖΑΝΗ

9.00-10.00:  Δημαρχείο: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
10.00-10.30:  Βιβλιοθήκη: Προσέλευση Συμμετεχόντων 
                     Χαιρετισμός Δημάρχου Κοζάνης
                     Χαιρετισμός Διοικήτριας & Προέδρου ΔΣ ΚΕΑΤ
10.30-12.30: Θεωρία: ‘’Αναπηρία Όρασης’’ - Πώς συμπεριφερόμαστε όταν 
                                 συναντούμε ένα άτομο με αναπηρία όρασης’’
                    Βιωματική Δράση: Τεχνικές Συνοδείας βλέποντα συνοδού.
                  Ερωτήσεις 
12.30-12.45: Διάλειμμα 
12.45-13.30: «Σκύλοι οδηγοί»
13.30-14.30: «Ζώντας με έναν σκύλο οδηγό»
                     Ερωτήσεις
Κλείσιμο παρουσίασης