Επιστροφή

"Η ηλεκτροκίνηση πάει Κοζάνη με ευρωπαϊκούς πόρους" άρθρο του Euractiv.gr


Τσαγκαλάκη Έλενα

Σε «ρυθμούς ηλεκτροκίνησης» μπαίνουν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΕΗ ΑΕ, καθώς θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Green eMotion, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Τον περασμένο μήνα η Κομισιόν παρουσίασε τα σχέδιά της για μια τεράστια επέκταση των υποδομών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δεσμευτικούς στόχους πολλαπλασιασμού του αριθμού των σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για μία χαμηλή σε εκπομπές άνθρακα αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας μάλιστα, η Κομισιόν συνέστησε τη δημιουργία 13.000 σημείων φόρτισης μέχρι το 2020, καθώς μέχρι το 2011 είχε μόλις «3».

Ηλεκτροκίνηση στο Δήμο Κοζάνης

«Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει και θα συμβάλει με όλες τις προσπάθειες για την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης και στην πατρίδα μας, καθώς τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος σχετίζονται με το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας», είπε στην EurActiv, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.

«Σας ηλεκτροπαραγωγικός δήμος μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της ηλεκτροκίνησης με αποθήκευση ισχύος στους συσσωρευτές σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ζήτηση και την απόδοσή τους στο δίκτυο όταν υπάρχει ζήτηση», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κοζάνης, θα εγκατασταθούν περίπου 10-12 σταθμοί φόρτισης στο δήμο και θα παραχωρηθούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις υπηρεσίες του.

Τόνισε επίσης ότι ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην τοποθέτηση των σημείων φόρτισης σε κεντρικά σημεία, προκειμένου να λειτουργούν «επιδεικτικά» και παράλληλα να εξυπηρετούν τους πολίτες στη χρήση τους.

Το πρόγραμμα Green eMotion αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας Πράσινων Αυτοκινήτων της ΕΕ που ξεκίνησε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης. Υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, όπως την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60% ετησίως μέχρι το 2050 και έχει ως στόχο την εύρεση τρόπων για την εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων ώστε να καταστεί εφικτή η ηλεκτροκίνηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακόμη στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων για τις οδικές μεταφορές που έχουν τη δυναμική να επιφέρουν «βιώσιμα» αποτελέσματα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αποτελείται από 43 εταίρους από τη βιομηχανία, τον τομέα της ενέργειας, τους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τους δήμους, τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας είναι να προσδιοριστούν πανευρωπαϊκά πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα έξυπνα δίκτυα, τις καινοτόμες λύσεις των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και τις ιδέες για την κινητικότητα σε αστικό περιβάλλον.

(Πηγή: Euractiv.gr)