Επιστροφή

ΑΔΑΕ: Προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Με  το  έντυπο  αυτό  η  Αρχή  Διασφάλισης  του  Απορρήτου  των  Επικοινωνιών  (ΑΔΑΕ)  απευθύνεται  σε  συνδρομητές  και  χρήστες   υπηρεσιών   ηλεκτρονικών   επικοινωνιών   με   σκοπό   να   προσφέρει   ενημέρωση   σχετικά   με   βασικά   μέτρα   αυτοπροστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζουν για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απόρρητα θεωρούνται:
• Το περιεχόμενο της επικοινωνίας (περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά οποιασδήποτε επικοινωνίας φωνής, εικόνας, δεδομένων).
• Η ταυτότητα του καλούντος και του καλουμένου.
• Η ταυτότητα του αποστολέα και του παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Τα δεδομένα θέσης της τερματικής συσκευής (γεωγραφικός εντοπισμός).

Η  προστασία  του  απορρήτου  σε  κάθε  μορφής  επικοινωνία  αποτελεί  συνταγματικά  κατοχυρωμένο  δικαίωμα  και  νόμος  ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη  διακρίβωση  ιδιαίτερα  σοβαρών  εγκλημάτων  (άρθρο  19  του  Συντάγματος).  Η  διαδικασία  για  τη  νόμιμη  άρση  του  απορρήτου καθορίζεται λεπτομερώς στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2225/1994, Ν.3115/2003, Ν.3674/2008, Ν.3917/2011, ΠΔ47/2005).

 Διαβάστε περισσότερα...

Κωδικοί πρόσβασης

Το απόρρητο της επικοινωνίας είναι δικαίωμά σου! Προστάτεψέ το!

Βασικός κανόνας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών σας και της ιδιωτικής σας ζωής είναι να επιλέγετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης(passwords) για κάθε εφαρμογή ή σύνδεση που χρησιμοποιείτε.

Μην παίρνετε ελαφρά την ασφάλεια. Κωδικοί που είναι εύκολο να προβλεφθούν σας βάζουν σε κίνδυνο. Σκεφθείτε τι θα συμβεί αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία ή στο κινητό σας τηλέφωνο και υποκλέψει όλα σας τα μηνύματα.

Είναι εύκολο να δημιουργήσετε έναν εξαιρετικά ασφαλή κωδικό πρόσβασης που για να παραβιαστεί  θα  χρειαστούν  χρόνια. Θα  πρέπει  να  είναι μεγάλος(πάνω  από  8 χαρακτήρες), σύνθετος(με γράμματα, σύμβολα, αριθμούς) αλλά και να τον θυμάστε, γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύεται.

Διαβάστε περισσότερα...