Επιστροφή

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης δεν θα λειτουργήσει στις 22/2/2018 λόγω συμμετοχής σε ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Μυρωνίδης