Επιστροφή

Ανακοίνωση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 61.099/28-12-2016 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»