Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “ Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κοζάνης”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2024
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
Άξονας Προτεραιότητας 4Β
Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κοζάνης»
με Κωδικό ΟΠΣ 6003316 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “ Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κοζάνης” με Κωδικό ΟΠΣ 6003316 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», στο Δήμο Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εώς και τις 31 Μαΐου 2024.

 

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ Δομές παροχής βασικών αγαθών Κέντρα Κοινότητας Δομές Αστέγων

Παράρτημα απόδειξης γνώσης πληροφορικής