Επιστροφή

Ανακοίνωση του ΟΑΠΝ «Σχετικά με την παραχώρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ έναντι αντιτίμου»

Η Διοίκηση του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες για τα εξής:

Με την υπ. αρθμ. 635/2011 της 25/21-11-2011 απόφαση της τακτικής του συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβουλίου Κοζάνης παραχώρησε τη χρήση των αθλητικών του χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)  Δήμου Κοζάνης. Ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση του εκχωρεί στον Οργανισμό και την υποχρέωση συντήρησης και τακτοποίησης των λογαριασμών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ κλπ) όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων[Αθλητικών Κέντρων (ΔΑΚ, Λιάππειο), Κλειστών Γυμναστηρίων] καθώς και τη συντήρηση 18 ποδοσφαιρικών γηπέδων.

 

Με την υπ. αρθμ. 110/2011 της 25/21-11-2011 επίσης απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 815/10-5-2011,παράγραφος 4, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προσδιορίζονταισαφώς και οι πόροι του Οργανισμού από την α) ετήσια τακτική επιχορήγηση των 2,5 εκ. ευρώ του Δήμου β) από κληροδοτήματα και γ) από τις εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή πραγμάτων που θα παρέχει ο ΟΑΠΝ. 

 

Επιπλέον με την υπ. αριθμ. 39200/2598 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης αρ.φυλ 2414/27 9/2013,(τεύχος δεύτερο, άρθρο 6, παράγραφος 11), ορίζεται ότι μια από τις αρμοδιότητες του τμήματος αθλητικών δραστηριοτήτων τουΟΑΠΝ είναι η παρακολούθηση της τακτοποίησης των οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και η ενημέρωση όσων χρηστών αθλητικών εγκαταστάσεων καθυστερούν την πληρωμή των οικονομικών συμμετοχών τους.


Δεδομένου πως η Νέα Διοίκηση του Οργανισμού δεν παρέλαβε από την απελθούσα διοίκηση πλήρη φάκελο οικονομικού και τεχνικού απολογισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία εσόδων - εξόδων της προηγούμενης περιόδου διαχείρισης.

 

Είμαστε σε θέση όμως να γνωρίζουμε γενικά ότι:

 

·         από την προβλεπόμενη χρηματοδότηση των 2,5 εκ. τελικά καταλήγουν στο ταμείο του ΟΑΠΝ μόνο 1.1 εκ. , δηλαδή υπάρχει μια σταδιακή ΜΕΙΩΣΗ κατά 56% από το 2011 κλιμακωτά (λόγω αδυναμίας του κράτους και του δήμου να πληρώσουν),


·         αντιλαμβανόμαστε όλοι καθαρά σε ποια δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο ΟΑΠΝ. Ουσιαστικά αδυνατεί να καλύψει οικονομικά τις ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό, πολύ δε περισσότερο να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά το τεράστιο κόστος της συντήρησης των αθλητικών του εγκαταστάσεων.


Επιτακτική προβάλλει πλέον η ανάγκη είσπραξης ενός μικρού αντιτίμου, το οποίο ουσιαστικά θα καλύπτει ένα μέρος μόνο των λειτουργικών δαπανών από όλους τους χρήστες των αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων, καθώς υπάρχει σημαντική υστέρηση στη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία  τους (συντήρηση χλοοτάπητα, λιπάσματα, βενζίνες για κουρέματα, χρώματα για γραμμοχάραξη, σπόρους, χωρίς να αναφέρουμε τα λειτουργικά έξοδασε ηλεκτρικό ρεύμα, ζεστό νερό, καθαριότητα) των ποδοσφαιρικών γηπέδων, τα οποία έξοδα έχουν από καιρό συσσωρευτεί λόγω οικονομικής δυσπραγίας του ΟΑΠΝ.

 

Ως εκ τούτου ο ΟΑΠΝ δεσμεύεται ότι, για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων πέρα από τους συμβατικούς τρόπους επιχορήγησης (κρατικό, δημοτικό προϋπολογισμό) και των μορφών αυτοχρηματοδότησης, τις οποίες αναγκαστικά θα εφαρμόσουμε, θα αναζητήσουμε παράλληλα και πρόσθετα έσοδα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Με βάση τα παραπάνω η Νέα Διοίκηση  του ΟΑΠΝ αποφάσισε την ελάχιστη καταβολή αντιτίμου για τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ, όπως προβλέπεται και από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις. Μόνη εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

 

Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτεται ένα μικρό μέρος από τα λειτουργικά έξοδα του σταδίου (έξοδα καθαριότητας, ζεστού νερού και η υπερωριακή εργασία του φύλακα για τις ώρες των αγώνων).

 

Σχετικά με τους δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες που της ΕΠΣ να διοργανωθούν στο ΔΑΚ, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος των μικτών ΕΠΣ νέων και παίδων, επισημαίνονται τα εξής:

 

α) η ίδια η ΕΠΣ ζητάει ενοίκια από τις ομάδες που κάνουν χρήση του δικού της γηπέδου στη ΖΕΠ, ενώ για τις διοργανώσεις των δικών της πρωταθλημάτων που διεξάγονταν μέχρι τώρα στα δημοτικά περιφερειακά ποδοσφαιρικά γήπεδα δεν καταβλήθηκε ποτέ κανένα αντίτιμο.

β) βάσει των παραπάνω ζητήθηκε από την ΕΠΣ να πληρώσει ένα ελάχιστο αντίτιμο 120 ευρώ, που θα αφορά στα λειτουργικά έξοδα των δύο αγώνων ή

 

γ) να καταβάλει το αντίτιμο σε είδος πχ να αγοράσει αντίστοιχο ποσό λιπάσματος για το χλοοτάπητα ή

 

δ) να παραχωρήσει δωρεάν το γήπεδο της στον ΟΑΠΝ για όσες φορές της παραχωρήσει ο Οργανισμός δωρεάν το ΔΑΚ. Έτσι θα μπορεί και η ΕΠΣ να εξυπηρετηθεί δωρεάν και ο ΟΑΠΝ να καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων συλλόγων, σε περίπτωση που αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΔΑΚ λόγω έργων συντήρησης ή λόγω χρήσης  του από άλλον σύλλογο την ίδια ώρα.

 

Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν πήραμε ακόμα καμία απάντηση από την ΕΠΣ σχετικά με τις τρείς εναλλακτικές προτάσεις που υποβάλαμε. Είμαστε στη διάθεση τους για περαιτέρω κουβέντα.

 

Νομίζουμε ότι υποχρέωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων είναι να συμβάλουμε όσο πιο αποδοτικά μπορούμε στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για το καλό τόσο του αθλητισμού όσο και του τόπου και αυτό μόνο με την ειλικρινή συνεργασία όλων μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από συγκεκριμένους όρους και κανόνες.

 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΠΝ