Επιστροφή

Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης:
Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης, Ταχ. Διεύθυνση Αργυροκάστρου 13 - Κοζάνη (πρώην κτίριο Χριστοφορίδη) από την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00π.μ.
Οι προσφορές θα πρωτοκολλούνται στο βιβλίο πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

 

Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης