Επιστροφή

Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ"