Επιστροφή

Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»