Επιστροφή

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ 14791/12-6-2020 εγγράφου μας, σας γνωστοποιούμε συμπληρωματικό πίνακα επιχειρήσεων ΥΕ, της πόλης της Κοζάνης, με παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους.

 Οι επιχειρήσεις αυτές υπέβαλλαν αίτηση και μετά από αυτοψία του συνεργείου της υπ’ αριθμ.734 Α.Δ., καθορίσθηκαν και σημάνθηκαν οι διατιθέμενοι χώροι. 

Τα καταστήματα ΥΕ που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, προσωρινά μέχρι την έκδοση της άδειας κατάληψης ΚΧ.

α/α

αριθμ πρωτ

επωνυμία

εκπρόσωπος

Διεύθυνση

Ε (τελ)

Ε(αρχ)

Ε(προσθ)

παρατηρήσεις

1

14336

κοτετσι

Βαρυτιμίδης Λ

Βαλταδώρων

 

 

9,85

 

2

13316

Στραντα

Παπαντωνίου Γ

Μουράτη

 

 

6

 

3

14484

Elite

Καρακίτσιος

Πανδώρας

10,6

 

 

 

4

12907

Va Bene

Γούσιας Ε

Τράντα

 

 

11,2

 

 

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ