Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων άδρευσης ετους 2022

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Πέμπτη 05/05/2022, είτε ηλεκτρονικά στο protokolo@kozanh.gr,  είτε αυτοπροσώπως στην ΔΤΟΑ, Π. Χαρίση 6, 3ος όροφος.

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 90/2022 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου δύο (2) θέσεις με απασχόληση,

  1. μίας οχτώ (8) ωρών/ημέρα για 3 μήνες (περιοχή Βουνό)
  2. μίας οχτώ (8) ωρών/ημέρα για 2,5 μήνες (περιοχή Κάμπος)

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης όρισε με την υπ’ αρ.90/2022 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1/4/2022 έως 31/10/2022.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων άδρευσης ετους 2022

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση Α

Υπεύθυνη Δήλωση Β