Επιστροφή

Απάντηση σε επιστολή του Δίκτυο Πολιτών pro-tasis για την αξιοποίηση της ακίνητη περιουσίας του Δήμου Κοζάνης

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοζάνη  2 5 /1 1 /2013
Αριθμ.Πρωτ.:72983
 
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ. Δ/νση   
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E - mail
:
:
:
:
:
:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πλατεία Νίκης 1
50100
Πινίδου Κυριακή
2461350311-312
dimarkoz @ otenet . gr
 
ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 
Δίκτυο Πολιτών pro-tasis


 
    

     Όπως είχαμε επισημάνει και στην απάντηση στην πρώτη επιστολή σας,  όλες οι ενέργειες που αφορούν διαχείριση/αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας,  γίνονται στα πλαίσια των κείμενων νομοθετικών διατάξεων και εφόσον απαιτούνται αποφάσεις αρμόδιων οργάνων, αυτές λαμβάνονται και δημοσιοποιούνται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι τόσο η πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία αλλά και η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες διασφαλίζεται πλήρως.                                                                  

   Η παρουσίαση της μελέτης, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας-Επιτροπή Ερευνών /ΕΛΚΕ, με τίτλο ΄΄Μελέτη καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης΄΄, θα γίνει την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο Κοβεντάρειο και θεωρούμε ότι μέσω αυτής της δημόσιας διαδικασίας θα λάβετε στοιχεία σχετικά με τα δύο πρώτα ερωτήματα που θέτετε στην δεύτερη επιστολή σας.

    Σε ότι αφορά τα δυο τελευταία ερωτήματα σας επισυνάπτουμε   πίνακα με τα ακίνητα που νοικιάζει ο Δήμος,  καθώς και πίνακα με τα αξιοποιούμενα ακίνητα.

 
                                                                                           

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     

                                                                              ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ