Επιστροφή

Απάντηση της ΔΕΥΑΚ σε δημοσίευμα της Οικολογικής Κίνησης για το ρέμα στην περιοχή του αεροδρομίου

 

      Σε δημοσίευμα της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης στις 3-1-2013 σε συνέχεια εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατονομάζεται ως υπεύθυνη για την κατάσταση του αναφερόμενου ρέματος και η ΔΕΥΑΚ.

 

      Η ΔΕΥΑΚ με έγγραφό της στις 10-1-2013 προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κάνει γνωστά τα ακόλουθα:

 

1)      H περιοχή είναι εκτός σχεδίου πόλεως Κοζάνης και δεν καλύπτεται από δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΚ.

 

    2)Το εν λόγω ρέμα είναι αποδέκτης δικτύου ομβρίων τμήματος της Β. Α. περιοχής της πόλης της Κοζάνης, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του οποίου ελέγχονται τακτικά. Τόσο από προγενέστερους ελέγχους όσο και από πρόσφατους προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισροές λυμάτων στο εν λόγω δίκτυο.

 

   3) Η ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία είναι αρμόδια για την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων και για τον έλεγχο και αστυνόμευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των οικιστικών κέντρων του Δήμου Κοζάνης και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων        

 
 
 
 
                                                                                                                                                        ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΚ