Επιστροφή

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1/2024) στην Υπηρεσία Δόμησης και στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Κοζάνης

Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 στο Δημαρχείο Κοζάνης οι αναμορφωμένοι πίνακες (α) κατάταξης & βαθμολογίας και (β) επιτυχόντων, της ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της ως άνω ανακοίνωσης.

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ