Επιστροφή

Bazaar στο ART Café – Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο δίκτυο εθελοντών του δήμου Κοζάνης

Το δίκτυο εθελοντικής προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης του γραφείου εθελοντών του δήμου Κοζάνης στο οποίο συμμετέχουν 42 σύλλογοι του δήμου μας, ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την κάλυψη αναγκών επιβίωσης και διαβίωσης οικογενειών που διαπιστωμένα από κοινωνικούς λειτουργούς του δήμου, έχουν πραγματικά ανάγκη.
Τον Ιανουάριο το δίκτυο συνεργάζεται και με το Art cafe όπου διάφοροι δημιουργοί εκθέτουν τα χειροποίητα έργα τους και μέρος των εσόδων τους θα δοθεί στο δίκτυο. — στην τοποθεσία art cafe kozani.