Επιστροφή

Βιωματικά Εργαστήρια επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και προσωπικής ενδυνάμωσης

Ο Δήμος Κοζάνης ξεκινά τη λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων που θα συντονίζουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Σοφία Τσεγγενέ και Ανατολή Κυριαζίδου. Οι στόχοι των εργαστηρίων αφορούν την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση και την προσωπική ενδυνάμωση προσδοκώντας στην ανάπτυξη   υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. 

Η Ομάδα θα αποτελείται από 10-12 άτομα και θα συναντάται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη 11:00πμ-1:00μμ, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Δαβάκη  9, Κοζάνη. 
Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν και προϋποθέτει την εχεμύθεια μεταξύ των μελών της. 
Η ομάδα απευθύνεται σε ενήλικες και η έναρξη της ορίζεται στις 4 Οκτωβρίου 2022. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο email: tseggene@kozanh.gr με θέμα: Βιωματικό Εργαστήριο.