Επιστροφή

Βραβεία για Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης



Βραβεύθηκε η πρόταση του Δήμου Κοζάνης



Ανάμεσα στις 13 προτάσεις που βραβεύθηκαν από τις 137 πανελληνίως, είναι η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της προκήρυξης για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από το σύνολο των προτάσεων, διακρίθηκαν οι προτάσεις εκείνες, που προωθούν τις πιο καινοτόµες - ολοκληρωµένες και εφαρμόσιμες ιδέες. Οι 13 προτάσεις που βραβεύθηκαν, θα χρηματοδοτηθούν για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών.


Η πρόταση του Δήμου Κοζάνης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ» περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα και δράσεις που απαντούν στο τρίπτυχο όραμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε ισχυρό οικονομικό πόλο ανάπτυξης της καινοτομίας στους τομείς αυτούς, που θα στηρίξει το Νομό και την Περιφέρεια στη μεταλιγνιτική περίοδο.
Η πρόταση συνάδει απόλυτα με το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-13 αλλά και το θεσμοθετημένο Περιφ. Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δ. Μακεδονίας, όπου η Περιφέρεια και ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή Κοζάνης προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο περιφερειακού πόλου ανάπτυξης καινοτομίας με έμφαση στην ενέργεια και το περιβάλλον καθώς και ανάπτυξης ανταγωνιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με προοπτική διασυνοριακής εμβέλειας.


Κομβικά σημεία στη συγκεκριμένη πρόταση αποτελούν:

  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων.
  • Η διατήρηση και η ενίσχυση του ρόλου της περιοχής, ως ενεργειακού κέντρου της χώρας, με τη δημιουργία « Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων » και « Ενεργειακού Πάρκου », αλλά και την υλοποίηση σειράς έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος, με την υλοποίηση έργων προστασίας - βελτίωσης – ανάδειξης, τόσο του φυσικού όσο και του αστικού περιβάλλοντος με καινοτόμες εφαρμογές.

Στο Εταιρικό Σχήμα της πρότασης μετέχουν, ως συντονιστής- εταίρος ο Δήμος Κοζάνης και 22 ακόμη Φορείς: oι εννέα πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, Δήμοι Ελλησπόντου, Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Καμβουνίων, Σερβίων, Βελβενδού και Αγίας Παρασκευής , oι τρεις δημοτικές / διαδημοτικές επιχειρήσεις ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε, τα πέντε Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα , δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το ΤΕΙ, το ΙΤΕΣΚ, το ΕΚΕΦΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το ΚΤΕ, το ΑΠΘ-URENIO, το ΕΒΕ Κοζάνης και η Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης, η ΔΕΗ και το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας, η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης και τέλος ιδιώτες εταίροι που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες ανάπτυξης βιοτεχνίας και εμπορίου και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.


Η έγκριση της πρότασης που από κοινού διαμόρφωσαν ο Δήμος Κοζάνης και οι Φορείς που συμμετέχουν, έρχεται να επιβραβεύσει μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια και να ανοίξει το δρόμο, μέσα από την εντατική και συντονισμένη δουλειά που απαιτείται, για την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, των έργων και των καινοτόμων δράσεων που περιλαμβάνει η πρόταση.


Κυρίως όμως η «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ», θα αποτελέσει το συγκροτημένο πλαίσιο, όπου θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους, τα δημιουργικά και δυναμικά τμήματα της τοπικής κοινωνίας, η Αυτοδιοίκηση, η Πανεπιστημιακή κοινότητα, το ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Ιδρύματα και τα Επιμελητήρια, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι Ιδιώτες και βέβαια η Πολιτεία, σε μια προσπάθεια που θα στοχεύει στη γνώση στις νέες τεχνολογίες, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση των φυσικών πόρων, με στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία απασχόλησης σε μια περιοχή που αποτελεί τον οικονομικό και ενεργειακό πυρήνα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.