Επιστροφή

Δάσος Κουρί

 

Με αφορμή  δημοσιεύματα και τις ευθύνες που απορρέουν για το Δήμο  Κοζάνης   σχετικά  με την κατάσταση  στο Κουρί είναι απαραίτητο να δοθούν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

     Η κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης ανήκει στο Δημόσιο και η ευθύνη της συντήρησης του χώρου ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία (Δασαρχείο)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει δηλώσει επανειλημμένα αδυναμία συντήρησης/ αξιοποίησης /ανάδειξης του χώρου λόγω έλλειψης προσωπικού και πιστώσεων  και έχει ζητήσει την συνδρομή των τοπικών φορέων.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Κοζάνης έχει ζητήσει , με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την παραχώρηση χρήσης του χώρου και την απόδοση των ανάλογων πιστώσεων που απαιτούνται για την συντήρηση με σκοπό να εκτελέσει έργα αξιοποίησης και ανάδειξης του χώρου .

Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία......