Επιστροφή

Δημιουργία Μητρώου Νέων από τον Δήμο Κοζάνης

Δημιουργία Μητρώου Νέων από τον Δήμο Κοζάνης 


Ο Δήμος Κοζάνης προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (Τοπικού Συμβουλίου Νέων) καλεί όλους τους νέους ηλικίας 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου Κοζάνης να εγγραφούν στο δημιουργούμενο Μητρώο Νέων. Το έργο του Μητρώου Νέων είναι η αναγνώριση, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων νεολαίας μας, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με το Δήμο μας, για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, την λήψη μέτρων για ενεργό και αποτελεσματική συνεργασία με Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3443/2006

Οι εγγραφές στο Μητρώο Νέων θα γίνονται καθημερινά: 1)στο Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται στην Κοζάνη, Ξ. Τριανταφυλλίδη 1(έναντι Ο.Τ.Ε.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 20:00

2) στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κοζάνης, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτών.

Το μητρώο Νέων θα παραμείνει ανοιχτό και θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 24610 50300, 24610 50328, 24610 50329

Με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφη από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών βάσει του νόμου 3443/06 προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

 


Πώς μπορώ να συμμετέχω;


Για να συμμετέχεις στα Τοπικά Συμβούλια Νέων πρέπει να είσαι από 15 έως 28 ετών και να είσαι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας.Έπειτα:

  • Κάνεις αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητά σου για να γραφτείς στο Μητρώο Νέων που άνοιξε στις 11 Ιουνίου 2007.
  • Παίρνεις μέρος στις εκλογές που θα γίνουν στις 22, 23 καθώς και 29, 30 Μαρτίου 2008 για να εκλέξεις τα μέλη ή να εκλεγείς εσύ ο ίδιος / ίδια ως ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Νέων. Το Συμβούλιο Νέων μπορεί να είναι από Πενταμελές έως Ενδεκαμελές, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων του Δήμου ή της Κοινότητάς σου και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. (Με απόφαση των κατά τόπων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων θα διεξαχθούν οι εκλογές σε μια από τις άνω προτεινόμενες ημερομηνίες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα δημοσιοποιηθεί στην τοπική κοινωνία, με στόχο να γίνει γνωστή στις τοπικές κοινωνίες και κυρίως στους νέους και νέες κάθε Δήμου ή Κοινότητας).
  • Δικαίωμα ψήφου έχουν οι νέοι και οι νέες ηλικίας από 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων και οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής στα Μητρώα των Νέων (που αποτελούν τον εκλογικό κατάλογο) και έχουν ήδη ανοίξει ή θα ανοίξουν σε κάθε Δήμο και Κοινότητα και θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008.
  • Εάν εκλεγείς μέλος του Συμβουλίου, ψηφίζεις στην πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία.
  • Σε κάθε περίπτωση, παίρνεις μέρος στις Δημόσιες συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων για να εκφράσεις τις απόψεις και τα θέματα που σε αφορούν. Μέσω του Προέδρου του, το Συμβούλιο Νέων θα προωθήσει όλες τις απόψεις, τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.


Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.