Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 151.490,00 τ.μ. στην κοινότητα Λιβερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού
151.490,00 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο με αριθμό 1Δ αγροκτήματος Λιβερών
του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από το Σεπτέμβριο του 2019
τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ.
Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 12,59 ΜW.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη