Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 305.388,31 τ.μ. στην κοινότητα Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 305.388,31 τ.μ εντός του
αρ. 419Δ χερσολείβαδου κοινότητας Σιδερών, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, έτσι όπως
αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού
Μηχανικού Μαλούτα Ιωάννη, το οποίο συνυπέγραψε η Πολιτικός Μηχανικός Χρυσούλα Λύτρα, για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 19,984 ΜWp.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη