Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 38.302,16 τ.μ, 27.772,51 τ.μ., 95.414,70 τ.μ., 17.998,63 τ.μ. και 10.511,62 τ.μ. στην κοινότητα Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 38.302,16 τ.μ,
27.772,51 τ.μ., 95.414,70 τ.μ., 17.998,63 τ.μ. και 10.511,62 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με
αριθμό 419Δ αγροκτήματος Σιδερών (Σ.Δ. Έτους 1985), του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτές
απεικονίζονται στο από τον Αύγουστο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου
Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 15,94 ΜW.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα από 9:00 π.μ μέχρι 9:30 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη