Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 573.694,62 τ.μ στην κοινότητα Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 573.694,62 τ.μ.,
η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο με αριθμό 419Δ αγροκτήματος Σιδερών (Σ.Δ. Έτους 1985), του Δήμου
Κοζάνης, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Αύγουστο του 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
σταθμού, ισχύος 42,37 ΜW.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα από 10:00 π.μ μέχρι 10:30 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη