Επιστροφή

Βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Πολεοδομίας και της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες, ότι λόγω βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου στο δημοτικό κτίριο επί της Π. Χαρίση , η επικοινωνία με τις υπηρεσίες  μπορεί να  γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Για την Πολεοδομία : poledomia@cityofkozani.gov.gr
Για την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη: Doled@kozanh.gr

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.