Επιστροφή

Δημόσια Διαβούλευση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Διαβούλευση αναρτήθηκε από το Δήμο Κοζάνης και αφορά τον «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών».

Με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση ο Δήμος Κοζάνης δημοσιεύει το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και δημότες.

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι από 27 Ιουνίου 2012 μέχρι 11 Ιουλίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 11 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Με ταχυδρομείο : Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη, υπόψη Κας Κοντού Αθηνάς ή Κας Εμμανουηλίδου Δώρας
 
Αποστολή
FAX : 24610 34068
 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : athinapkontou@yahoo.gr ή doraem7@gmail.com
 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Κοζάνης απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:athinapkontou@yahoo.gr ή doraem7@gmail.com

Ο Δήμος προσβλέπει στον θεσμό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ( Γραφείο έκδοσης Αδειών : Κα Κοντού Αθηνά τηλ. 24613 50334 και Γραφείο Λαϊκών Αγορών : Κα Εμμανουηλίδου Δώρα τηλ. 24613 50358 ).