Επιστροφή

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν επιτροπές παραλαβής έργων


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, και ώρα 10.30πμ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν επιτροπές παραλαβής των παρακάτω έργων:
Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν μετά τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν4257/2014.