Επιστροφή

Διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικής Λατομικής έκτασης κοινότητας Αλωνακίων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές, η εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης εμβαδού 146.724,42 τ.μ (εντός του τεμαχίου υπ’ αριθμ. 668 αγροκτήματος Αλωνακίων), που αποτελεί υπόλοιπο τμήματος ενιαίου χωροθετηθέντος χώρου εντός της λατομικής περιοχής Αλωνακίων.


Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική με ενσφράγιστες προσφορές και θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα Κοζάνης (Δημαρχείο), Πλ. Νίκης αριθμ. 1 (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.


Ελάχιστο όριο παγίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (3.207,11 €).


Ελάχιστο όριο αναλογικού μισθώματος, ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ ανά τόνο, ως τιμή πώλησης θραυστού υλικού λατομείου και δεν μπορεί να ορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) επί της τιμολογηθείσας αξίας πώλησης των υλικών.

 

Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικής Λατομικής έκτασης κοινότητας Αλωνακίων

Αναλυτική διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικής Λατομικής έκτασης κοινότητας Αλωνακίων