Επιστροφή

Διακήρυξη για πλειοδοτική δημοπρασία οι Οριζόντιες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου επί της οδού Ειρήνης 17 με τρεις ορόφους

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία οι Οριζόντιες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου(1), που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 17 στην πόλη της Κοζάνης το οποίο εκτείνεται σε τρεις ορόφους ,ισόγειο εμβαδού 62,11 τ.μ 1ος όροφος 53,36 τ.μ και 2ος όροφος 53,36 τ.μ με υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 62,85 τ.μ
Στον Δήμο Κοζάνης ανήκουν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες : α)ισόγειο κατάστημα εμβαδού 32,16 τ.μ με υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 32,53 τ.μ β) Διαμέρισμα στον 2ο όροφο εμβαδού 53,36 τ.μ και στο Κληροδότημα Καίτης Παπακωνσταντίνου οι οριζόντιες ιδιοκτησίες : α)ισόγειο κατάστημα εμβαδού 29,95 τ.μ με υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 30,32 τ.μ β) Διαμέρισμα στον 1ο όροφο εμβαδού 53,36 τ.μ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1 50131 (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, την 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή από ώρα: 10.00 π.μ και ώρα λήξης: 10.30 π.μ.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (1637,97€) το μήνα.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ (1966,00€)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 2461350319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη