Επιστροφή

Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έργο «Κλειστό γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου Κοζάνης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 14/5/2020 και ώρα 9:00 πμ δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης:

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017.