Επιστροφή

Διεύθυνση αδειών εμπορικών & γενικών δραστηριοτήτων - Χορήγηση αδειών για άσκηση δραστηριοτήτων πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/15.05.2014 (ΦΕΚ 118 τ.Α') για την άσκηση δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου εμπορίου, ο δήμος Κοζάνης θα προχωρήσει σε χορήγηση σχετικών αδειών

.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στο αρμόδιο γραφείο του δήμου (Γραφείο αδειών εμπορικών & γενικών δραστηριοτήτων- Πλ. Νίκης 1) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 28η Απριλίου 2015 μέχρι την 12η Μαΐου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 24613 50334.


ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ