Επιστροφή

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών των μεγάλων τάξεων (Δ, Ε και ΣΤ) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint. Η πρώτη παρουσίαση έχει ως στόχο την ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου και η δεύτερη αναφέρεται σε ένα νέο ανακυκλώσιμο υλικό που εισάγει ο Δήμος στο πρόγραμμα του, το τηγανέλαιο. Το πρόγραμμα Συλλογής και Μετατροπής Τηγανελαίων σε Biodiesel, που διεξάγεται σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Εργαστήριο Θερμικών Συστημάτων και Βιοκαυσίμων) ξεκινάει πιλοτικά από τα Δημοτικά σχολεία ενημερώνοντας τους μαθητές για τα είδη λαδιού, τον τρόπο συλλογής τους, τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη ρίψη των τηγανελαίων καθώς και την διαδικασία προμήθειας των σχολείων με μπιτόνια συλλογής τηγανελαίων.

Σας καλούμε να παραβρεθείτε την Τρίτη 12/3/2013, στις 10:00 π.μ. στο 17ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης, στην οδό Αιόλου για να καλύψετε τις δράσεις αυτές.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.