Επιστροφή

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για την πόλη της Κοζάνης το προσεχές διάστημα, λόγω εργασιών στο υπόγειο δίκτυο διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για την πόλη της Κοζάνης το προσεχές διάστημα, λόγω εργασιών στο υπόγειο δίκτυο διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..
 Συγκεκριμένα:
Α)Απαγορεύεται τμηματικά (με τη σειρά που αναφέρεται) η Στάθμευση και Κυκλοφορία των οχημάτων από την Κυριακή 04/07/2010 και ώρα 07:00 έως την Τετάρτη 07/07/2010 και ώρα 17:00 στις παρακάτω οδούς:
Βενιζέλου (από τη διασταύρωσή της με την οδό Ερμού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αρχελάου), Σαρανταπόρου, Λ. Γκέκα, Μακεδονομάχων, Συντεχνιών, Καρακάση, Παγούνη, Ζαφειράκη, Πλακοπίτη, Ναούσης
Μεγάλου Αλεξάνδρου (από τη διασταύρωσή της με την οδό Σαρανταπόρου έως την πλατεία 28ης Οκτωβρίου), Τσιμηνάκη (από τη διασταύρωσή της με την πλατεία   28ης Οκτωβρίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Επτανήσου), Αθηνάς Λιούφη, Ιερολοχιτών
Τράντα, Τακιατζήδων, Χαλκιά, Στοάς, Αραπίτσης, Διονυσίου Μανέντη και Ε. Διάφα.
Β)        Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται παρόδια.
Γ)         Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 07/07/2010.
Δ)        Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ε)      Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.
 
Επίσης:
 
Α)        Απαγορεύεται τμηματικά η στάθμευση και κυκλοφορία των οχημάτων από την Πέμπτη 01/07/2010 και ώρα 07:00 έως τo Σάββατο 03/07/2010 και ώρα 17:00 στις οδούς Συντεχνιών, Καρακάση, Παγούνη, Πλακοπίτη, Ζαφειράκη, Στοάς, Ναούσης, Ερμού, Μικρού, Θέμιδος, Χαλκιά, Αθηνάς, Λιούφη, Τακιατζήδων, Αραπίτσης, Διονυσίου Μανέντη, Ευάγγελου Διάφα, Ιερολοχιτών, Επτανήσου, Σαρανταπόρου, Λάζαρου Γκέκα και Ωριγένους.
Β)Απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων, πλην των οχημάτων εκτέλεσης εργασιών, στις παρκίδες φορτοεκφόρτωσης των οδών Μακεδονομάχων, Μ. Αλεξάνδρου, Βενιζέλου και Τράντα.
Γ) Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται παρόδια.
Δ)        Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 03/07/2010.
Ε)         Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΣΤ)       Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.
 
Τέλος:
 
Α)        Aαπαγορεύεται  η Στάθμευση και Κυκλοφορία των οχημάτων την Παρασκευή 02/07/2010 από ώρα 08:00 έως ώρα 11:00 στην οδό Βενιζέλου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σαρανταπόρου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Επτανήσου καθώς και στην οδό Επτανήσου.
Β)        Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται παρόδια.
Γ)         Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 02/07/2010.
Δ)        Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ε)         Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.