Επιστροφή

Έναρξη εγγραφών σε κοινωνικές δομές της Δ.Ε.Π.ΑΚ.Π.Κ. / Παιδικός Σταθμός - Βρεφονηπιακός Σταθμός - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠμΕΑ


Έναρξη εγγραφών σε κοινωνικές δομές της Δ.Ε.Π.ΑΚ.Π.Κ.

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,

η ΔΕΠΑΚΠΚ ενημερώνει :

όσες μητέρες ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στον Παιδικό σταθμό, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.μ.Ε.Α.) της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης, θα πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους δομές, καθώς και στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.ΕΤ.Α.Α)-Αθήνα όπου θα αποσταλούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από 21/6/2010 έως και 12/7/2010.
.

Οι δομές της ΔΕΠΑΚΠΚ είναι :
• Παιδικός Σταθμός - Βογατσικού 6 τηλ. Επικοινωνίας 2461028016 : (Με σίτιση και παιδιατρική κάλυψη)
- Νήπια από 2 ½ έως και 4 ετών
• Βρεφονηπιακός Σταθμός – Μοναστηρίου (περιοχή Νιάημερος) τηλ. Επικοινωνίας 2461041761: (Με σίτιση και παιδιατρική κάλυψη)
- Βρέφη από 2 μηνών έως 2 ½ ετών
• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Α. Παπανδρέου (έναντι στρατοπέδου) τηλ. Επικοινωνίας 2461028324
(Δημιουργική απασχόληση)
- Παιδιά 6 – 12 ετών
• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες – Αιανής 2 τηλ. Επικοινωνίας 24610 24098
(Ιατρική κάλυψη, Φυσιοθεραπεία, κοινωνική υποστήριξη, μεταφορά από και προς το σπίτι τους)
- Παιδιά με αναπηρία ή /και έφηβοι με νοητική υστέρηση ή /και κινητική αναπηρία.


Από τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ