Επιστροφή

Έγκριση επιστροφής ποσού 30% σε πολύτεκνους από τα δημοτικά τέλη έτους 2013


Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η καταβολή του 30% των δημοτικών τελών έτους 2013 σύμφωνα με την αρ. 577/2012 ΑΔΣ έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.